Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
23 Jun 2023

AMENAJAMENT SILVIC U.P. III TERKŐ - BICĂJEL

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „AMENAJAMENT SILVIC U.P. III TERKŐ - BICĂJEL", procedură derulată de APM Nemț , în baza delegării de competență nr. DEICP/R/10047/21.04.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.16/23.06.2023. • Aviz de mediu • Amenajamentul Si...

15 Jun 2023

Amenajamentul Ocolului Silvic Beliș, UP I Poiana Horea și UP II Ponor

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Beliș, UP I Poiana Horea și UP II Ponor", administrat de Ocolul Silvic Beliș – Direcția Silvică Cluj, procedură derulată de APM Cluj, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de me...

09 Jun 2023

AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC CĂLIMĂNEȘT

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC CĂLIMĂNEȘTI", procedură derulată de APM Vâlcea , în baza delegării de competență nr. DEICP/13503/17.05.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.10/08.06.2023. • Aviz de mediu • Amenajamentul Silv...

26 May 2023

Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine

La data de 12 mai 2023, în a 14-a ediție a Catalogului pădurilor virgine și cvasivirgine este înscrisă o suprafață totală de 72.279,43 ha, din care 8.579,8 ha păduri virgine și 63.699,63 ha păduri cvasivirgine. Creșterea de 1202 ha se datorează avizării unui număr de 2 noi studii de identificare avizate și pe baza p...