Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
23 Apr 2024

Referatul de aprobare nr. DGB/139884/19.04.2024

Referatul de aprobare nr. DGB/139884/19.04.2024 Anexa nr. 1 la Referatul de aprobare nr. DGB/139884/19.04.2024 Anexa nr. 2 la Referatul de aprobare nr. DGB/139884/19.04.2024 Anexa nr. 3 la Referatul de aprobare nr. DGB/139884/19.04.2024

08 Apr 2024

Planul național integrat privind energia și clima al Republicii Moldova

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat notificarea întocmită conform art. 10 al Protocolului privind evaluarea strategică de mediu însoțită de proiectul planului și raportul privind evaluarea strategică de mediu. Formularul de notificare Planul Național Integrat privind Energ...

28 Mar 2024

Amenajamentul Ocolului Silvic Dăbuleni

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Dăbuleni", organizat în U.P. I Călărași, U.P. IV Troaca, U.P. VIII Ocolna, cu amplasamentul în județul Dolj și județul Olt, procedură derulată de APM Dolj, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Păduril...

27 Mar 2024

Decizii_GF_Suceava

Decizia nr. DIS 134 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 133 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 135 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 136 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 137 din 01.03.2023, Decizia nr. DIS 138 din 01.03.2024, Decizia nr. DIS 139 din 01.03.2024, cu privire la operatorii economici care nu pot participa la licit...