proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând și rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu

Data publicarii : 28 Mar 2024

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând și rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu.

Proiect de ordin | Referat de aprobare | Anexă la Ordin

Cetățenii şi instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate, email: anca.craciunas@mmediu.ro, persoană de contact: Anca Crăciunaș - Consilier superior.