Proiect de Ordin pentru aprobarea Planului Național de Acțiune pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră

Data publicarii : 28 Mar 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului Național de Acțiune pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră.

Referat de aprobare | Proiect de Ordin | Anexă

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate, la adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro