Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

Data publicarii : 07 May 2019

          

Marcarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare” a fost făcută la propunerea Secretariatului Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS) şi a Secretariatului Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA).

          România a aderat la CMS prin Legea nr. 13/1998 şi a ratificat AEWA prin Legea nr. 89/2000.

          Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare este sărbătorită la nivel mondial, de două ori pe an,  în a doua săptămână a lunilor mai și octombrie.

          Celebrarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, are ca temă: Protejați păsările! Să găsim soluția la poluarea cu deșeurile din plastic!

          Deșeurile din plastic reprezintă o problemă globală asupra mediului, iar soluționarea acesteia este imperios necesară. Cu o producție anuală de peste 300 de milioane de tone, plasticul este unul din cele mai utilizate materiale din lume. Comparativ cu ciclul lor de viață, de 20-500 de ani, obiectele din plastic sunt folosite o perioadă scurtă de timp. Datorită ratei scăzute de descompunere, plasticul se acumulează în oceane,mări, pe plaje, lacuri, râuri, amenințând fauna sălbatică.

          Cercetările au evidențiat faptul că aproximativ 1 milion de păsări marine mor anual datorită ingerării unor obiecte din material plastic.

          CMS și AEWA încurajează cooperarea internaţională pentru monitorizarea, cercetarea ştiinţifică, stoparea declinului speciilor de păsări şi a habitatelor lor, în aria geografică de răspândire, prin luarea de măsuri coordonate pentru menţinerea speciilor migratoare într-o stare de conservare favorabilă sau pentru readucerea lor la o asemenea stare.

          Obiectivul-cheie al Strategiei UE în domeniul biodiversităţii este stoparea pierderii biodiversităţii şi a degradării serviciilor ecosistemice, până în anul 2020 şi refacerea acestora, în măsura în care este posibil.

          Implementarea Strategiei europene privind materialele plastice va contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite, la tranziția Europei către o economie circulară și crearea de sinergii între obiectivele de mediu și cele economice.

          Părțile la CMS și AEWA acordă o atenţie deosebită speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă, luând măsurile necesare pentru conservarea unor asemenea specii şi a habitatului lor de hrănire și cuibărire.

          Gestionarea şi conservarea eficientă a păsărilor migratoare necesită acţiunea concertată a tuturor statelor în interiorul graniţelor de sub jurisdicţia lor naţională, unde astfel de specii îşi petrec orice parte a ciclului lor de viaţă. Cooperarea internaţională între guverne, ONG-uri şi alte instituţii este necesară pentru conservarea speciilor periclitate, care migrează în afara graniţelor de sub jurisdicţia naţională.

          Cu prilejul Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și administratorii parcurilor naționale și naturale vor organiza activități de informare și conștientizare publică cu privire la necesitatea protejării păsărilor migratoare şi a habitatelor în care trăiesc, vizite în ariile naturale protejate, informări mass-media, bird-watching, ecologizări pe malul râurilor, lacurilor, plajelor, concursuri tematice, expoziții foto, distribuirea de materiale informative, etc.

          Informații suplimentare pot fi descărcate de cei interesați, de pe site-ul Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, la adresa: https://www.worldmigratorybirdday.org.

          Evenimentele desfășurate cu prilejul  “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare” de către ANPM/APM-uri, ANANP, administratorii ariilor naturale protejate, se vor înregistra la adresa: https://www.worldmigratorybirdday.org/register-your-event pentru ca ulterior, să poată fi vizualizate pe o hartă interactivă, la adresa: http://www.worldmigratorybirdday.org/events-map.