Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.

Data publicarii : 12 Nov 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018, însoţit de Referatul de aprobare.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexă - Ghid panouri fotovoltaice |

Persoana de contact căreia i se pot transmite  opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicarii pe site-ul  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, este doamna Laura Dobre, adresă de e-mail: proiecteactenormative@afm.ro.