Proiectul de Hotarâre a Guvernului privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Data publicarii : 25 Mar 2021


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotarâre a Guvernului privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
 

Nota de Fundamentare  I  HG

Persoana de contact: Mircea STOIANESCU;
Termen de consultare: 10 zile;
Telefon:0214089567.