Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 și pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului me

Data publicarii : 16 Nov 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și pentru avizare și aprobare, supunem dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 și pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, însoţit de Referatul de aprobare - instrument de prezentare şi motivare, însuşite de către reprezentantul legal al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Persoana de contact căreia i se pot transmite  opinii/sugestii sau observații cu privire la proiectul suspus dezbaterii publice în termen de 10 zile de la data publicării este doamna: Nina Ofițeru  adresă de  e-mail: nina.ofițeru@afm.ro