Proiect de Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciilor de urs brun (Ursus arctos) și lup (Canis lupus), în interesul sănătății și securității populației şi în scopul prevenirii unor daune importante

Data publicarii : 07 Jul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în  administratia publica, republicata, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciilor de urs brun (Ursus arctos) și lup (Canis lupus), în interesul sănătății și securității populației şi în scopul prevenirii unor daune importante.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetatenii si institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de la data publicarii pe site, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Direcţia Biodiversitate.
Persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului pentru primirea comentariilor și observațiilor este d-nul Nicolae Manta, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 0214089546, e-mail: nicolae.manta@mmediu.ro.