MM supune transparenței proiectul de Ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

Data publicarii : 21 Aug 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune transparenței proiectul de Ordin al Viceprim-ministrului,  Ministrul Mediului  pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, potrivit cărora ”În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. Astfel, ordinul se supune adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

Persoana de contact este doamna Elena LEHOVIDA, adresa de e-mail elena.lehovida@afm.ro