MM supune transparenței proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

Data publicarii : 21 Aug 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune transparentei proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 1a | Anexa 1b | Anexa 2 | Anexa 2a | Anexa 2b | Anexa 3 

În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, potrivit cărora ”În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. Astfel, hotărârea se supune adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

Persoana de contact este domnul Andrei Iorgulescu, adresa de e-mail andrei.iorgulescu@afm.ro.