MM supune dezbaterii publice Proiectul de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Data publicarii : 07 Nov 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Proiect de lege | Anexele 1-4 | Anexa 5 | Expunere de motive 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, Serviciul Evaluare Impact.

Persoanele de contact sunt:
d-na Daniela Pineta, e-mail: daniela.pineta@mmediu.ro și d-na Luminița Andrei, email: luminita.andrei@mmediu.ro

20.11.2017
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (9) și (12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) organizează o ședință de dezbatere publică a Proiectului de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Opiniile, propunerile şi sugestiile publicului interesat se primesc la adresele de e-mail: daniela.pineta@mmediu.ro  și luminita.andrei@mmediu.ro, până la data desfăşurării ședinței de dezbatere publică.

Înscrierile la luarea de cuvânt din cadrul ședinței de dezbatere publică se fac în ordinea solicitării transmise în acest sens la adresele de e-mail menționate.

Timpul alocat fiecărui participant pentru expunerea punctului său de vedere este de 5 minute.

Ședința de dezbatere publică va avea loc la sediul Ministerului Mediului din Bdul Libertatii nr.12, sector 5, sala de conferinţă, parter în data 29.11.2017, ora 15.00.

08.12.2017
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (10), lit. d) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) pune la dispoziția publicului următoarele documente:

- Minuta dezbaterii publice din data de 29 noiembrie 2017
- Recomandările scrise colectate 

Menționăm că, în cursul dezbaterii publice, mai multi participanți s-au oferit să transmită propuneri scrise privind unele modificări, în termen de 10 zile de la dezbaterea publică. După primirea și analizarea acestor propuneri, Ministerul Mediului va fi în măsură să pună la dispoziția publicului versiunea îmbunătățită a proiectului de act normativ.