Proiect de ordin privind modificarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor cu nr. 1496/2023

Data publicarii : 19 Apr 2024

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de ordin privind modificarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor cu nr. 1496/2023, precum și referatul de aprobare nr. DGPNRR/87617/11.04.2024.         

Ordin | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență.

Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin: dl. Adrian Ștefănescu, șef serviciu, adresă de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon contact:  0725978009.