Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru restrângerea perioadei legale de vânătoare pentru specia turturică (Streptopelia turtur) în anul 2024

Data publicarii : 10 Jul 2024
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru restrângerea perioadei legale de vânătoare pentru specia turturică (Streptopelia turtur) în anul 2024.
 
Proiect Ordin | Referat de aprobare
 
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la prevederile proiectului de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Direcția Generală Biodiversitate, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, sau prin poșta electronică la adresa virgil.pitu@mmediu.ro,  în termen de 10 zile calendaristice de la postarea acestuia pe site.
 
Având în vedere că potrivit Anexei nr. 1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, specia turturică se recoltează în perioada 15 august – 30 septembrie, în temeiul prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situații urgente sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării și anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat”, proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru restrângerea perioadei legale de vânătoare pentru specia turturică (Streptopelia turtur),  va fi supus aprobării anterior expirării termenului de 30 zile lucrătoare.
Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro.