Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

Data publicarii : 07 May 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Persoana de contact este dl Silviu Voicu, e-mail: mvoicu@ddbra.ro .