Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Realizarea cadastrului apelor”

Data publicarii : 04 Jul 2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru  aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Realizarea cadastrului apelor” 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministeruluil Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru  aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Realizarea cadastrului apelor”.

Proiect de HG NF | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ , persoană de contact: consilier superior Eugen Stefanescu email eugen.stefanescu@mmediu.ro