Masa rotundă a părților interesate în cadrul proiectului SAFETY4TMF

Data publicarii : 09 Jul 2024

 

Masa rotundă a părților interesate în cadrul proiectului SAFETY4TMF

 

Masa rotundă dedicată întâlnirii părților interesate din cadrul Proiectului „Activități coordonate de prevenire și gestionare a dezastrelor asociate depozitelor de deşeuri miniere (TMF) de către autorități, municipalități și alţi factori interesaţi pentru soluții de reducere a riscurilor și hazardurilor transnaționale SAFETY4TMF”, s-a desfășurat la data de 27 iunie 2024.

Evenimentul, desfăşurat în format hibrid, a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de partener în cadrul proiectului.

După deschiderea oficială a întâlnirii, prin cuvintele de bun venit transmise de organizator, manager de proiect Altan Abdulamit, a urmat o prezentare succintă privind scopul și necesitatea proiectului, precum și a obiectivelor generale ale acestuia.

În continuare, conf. univ. dr. Zoltán Török, de la Facultatea de Ştiinţa și Ingineria Mediului, din cadrul Universității Babeș – Bolyai, Cluj – Napoca, a prezentat pe larg proiectul: obiective specifice, rezultate așteptate, activităţi, livrabile, mod de implementare, diseminare etc.

De asemenea, reprezentantul Societății CONVERSMIN București, Sucursala Deva a supus atenției participanților la masa rotundă Raportul privind supravegherea iazurilor de decantare miniere aflate în procedură de închidere şi ecologizare, pentru anul 2023.

O secțiune specială a fost dedicată prezentării unor iazuri de decantare :

  • iazul de decantare Valea Şesei, aflat în administrarea S.C. CUPRUMIN S.A. Abrud, care a fost selectat ca Pilot în cadrul proiectului. Aspecte relevante în legătură cu situaţia iazului au fost prezentate de prof. univ. dr. ing. Dan Stematiu, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR).
  • iazul de decantare Harghita Băi nr. 2, aflat în administrarea Exploatării Miniere Harghita (societate în faliment) prin Continental 2000 SPRL Brașov. Situaţia acestui iaz, cu o serie de probleme de siguranţă, a fost prezentată de ing. Mihai Grozea, membru al Comitetului Naţional Român al Marilor Baraje (CROMB).

Partea finală a fost dedicată discuţiilor pe marginea prezentărilor.

Între concluziile întâlnirii, la care au fost participat peste 85 de reprezentanţi ai părţilor interesate (stakeholderi), s-a subliniat importanța cooperării şi colaborării tuturor părţilor, începând de la nivel local şi ajungând până la cel naţional, sau chiar internaţional, cu accent pe dimensiunea transfrontieră sau transnațională. S-a arătat că siguranța iazurilor și, în general, a depozitelor de deșeuri industriale este un subiect major al zilelor noastre. Drept urmare, este necesară o comunicare mai bună cu stakeholderii, inclusiv cu populația din zonele în care află aceste obiective. De asemenea, s-a reamintit că proiectul îşi propune tocmai îmbunătăţirea stării de siguranţă a acestor obiective cu mare impact asupra populaţiei, mediului sau mediului economic şi social. Vor fi elaborate noi metodologii, se vor propune noi reglementări tehnice şi acte normative, atât pentru îmbunătăţirea siguranţei, dar şi pentru o mai bună capacitate de reacţie în situaţii de urgenţă, generate de eventuale evenimente asociate acestor construcţii inginereşti deosebit de complexe.

Informații suplimentare:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are în implementare proiectul Coordinated prevention and disaster management activities on Tailings Management Facilities by authorities, municipalities and other stakeholders for solutions reducing transnational risks and hazards - SAFETY4TMF”/”(Activități coordonate de prevenire și gestionare a dezastrelor asociate depozitelor de deşeuri miniere (TMF) de către autorități, municipalități și alţi factori interesaţi pentru soluții de reducere a riscurilor și hazardurilor transnaționale - SAFETY4TM”F)- Cod  DRP 0200484.

Proiectul are la bază 3 obiective specifice:

Obiectivul 1: Cartografierea „ecosistemelor” de cooperare pe probleme privind iazurile miniere precum și politici şi proceduri de la nivel local până la macro-regional.

Obiectivul 2: Creșterea capacităților transnaţionale de îmbunătățire a siguranței și a capacității de management al dezastrelor asociate iazurilor miniere).

Obiectivul 3: Inovaţii în procesele şi procedurile privind siguranţa iazurilor miniere și testarea aplicabilității și relevanței pentru bazinul hidrografic al fluviului Dunărea.

Proiectul este finanțat prin Programul pentru Regiunea Dunărea 2021-2027 și are o perioadă de implementare de 30 de lunirespectiv 1 ianuarie 2024-30 iunie 2026.

În cadrul acestui proiect, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are calitatea de partener, alături de care mai fac parte 17 parteneri din țările situate de-a lungul fluviului Dunărea.

Coordonarea proiectului, în calitate de lider, este asigurată de Ministerul Administrației Publice și Dezvoltării Regionale din Ungaria.

Bugetul total al proiectului este de 2.055.823,76 euro, din care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are alocat un buget de 91.289,5 euro.

Descarcă comunicatul