Evaluarea pozitivă a României cu privire la activitățile în domeniul protecției mediului, în contextul procesului de aderare a României la OCDE

Data publicarii : 20 Oct 2023

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                               București, 18 octombrie 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este onorat să anunțe faptul că România a  fost evaluată pozitiv și i-au fost recunoscute eforturile considerabile realizate în domeniul mediului înconjurător de Comitetul de Politici de Mediu (EPOC) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

La data de 13 octombrie 2023, reprezentanții României au participat la reuniunea EPOC, în cadrul căreia statele membre OCDE au evaluat alinierea legislației, politicilor și practicilor naționale cu principiile și standardele organizației. Această reuniune a oferit oportunitatea României, reprezentată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor de a prezenta evoluțiile și realizările majore în ceea ce privește politicile și bunele practici în domeniul protecției mediului la nivel național.

România a primit recunoaștere pentru activitățile întreprinse în vederea alinierii rapide și eficiente la aproximativ două treimi din instrumentele juridice ale EPOC, un pas crucial pentru a ne asigura că țara noastră este în linie cu cele mai înalte standarde internaționale. Evaluarea României în Comitetul EPOC a vizat aspecte aferente domeniilor: controlul poluării, evaluarea impactului asupra mediului, poluarea transfrontieră, schimbări climatice, biodiversitate, zgomot, conservarea resurselor de apă, calitatea aerului, precum și instrumente economice în politicile de mediu.

Totodată, au fost evaluate pozitiv aspectele referitoare la introducerea obligațiilor de mediu în cadrul politicilor sectoriale din domeniul transporturilor, energiei și productivitatea resurselor. România a demonstrat un angajament ferm față de principiile fundamentale ale OCDE, demonstrând astfel că este angajată să parcurgă cu succes traseul stabilit pentru aderarea la organizație.

În această conjunctură, Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor, a subliniat: „Acesta este un moment de mândrie pentru toți cei care lucrează în sectorul de mediu în România. Mai mult: reprezintă un imbold pentru toți cei care contribuie zilnic la protejarea și îmbunătățirea mediului în România. Misiunea noastră este clară: să creăm un echilibru între dezvoltare și conservare, punând întotdeauna natura și oamenii pe primul plan. Suntem pe drumul cel bun, dar trebuie să continuăm să inovăm și să ne adaptăm pentru a face față provocărilor viitoare."

La rândul său, Ionuț-Sorin Banciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a afirmat: „Recunoașterea OCDE nu este doar un compliment pentru România, ci o reflectare a determinării și angajamentului nostru față de un mediu sustenabil. Misiunea noastră nu se oprește aici - ea este continuă și vizează crearea unui mediu mai sănătos și durabil pentru toți cetățenii României. Unul dintre principalele noastre atuuri a fost colaborarea strânsă între instituții și un angajament ferm de a urma cele mai înalte standarde internaționale. Acesta nu este doar succesul unei entități, ci al întregii națiuni, care vizează un viitor ecologic și sustenabil.”

Deși României i-au fost recunoscute progresele, OCDE a oferit și o serie de recomandări constructive pentru îmbunătățirea și alinierea ulterioară la standardele globale. Printre acestea: nevoia de a întreprinde eforturi suplimentare pentru a crește participarea publicului la procesele de evaluare a mediului, oferind cetățenilor informații ușor accesibile și oportunități adecvate de a-și exprima părerile. De asemenea, a fost remarcată nevoia de adoptare a unor măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți acoperirea la nivel național în ceea ce privește tratarea apelor uzate urbane și de continuare a eforturilor pentru asigurarea accesului la apă potabilă sigură pentru categoriile vulnerabile de cetățeni. România îmbrățișează aceste sugestii cu seriozitate și lucrează activ pentru implementarea lor, cu atât mai mult cu cât ele reprezentau deja priorități de nivel zero la nivelul administrației din țară.

Secretarul de stat Ionuț-Sorin Banciu a încheiat, subliniind: „Colaborarea interinstituțională și sprijinul continuu din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au fost pietrele de temelie ale progresului nostru. Sunt recunoscător pentru eforturile conjugate și pentru viziunea comună către un viitor mai verde pentru România."

Direcția Comunicare