Comunicat de presă pentru lansarea proiectului - „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții, județul Tulcea”

Data publicarii : 15 Mar 2023

Lansarea proiectului - „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții, județul Tulcea”

 

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții, județul Tulcea”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, anunță lansarea proiectului  „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții, județul Tulcea”-  Cod MySMIS 2014+ 155720.

Proiectul a fost propus spre promovare în cadrul POIM - Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră care vizează promovarea acțiunilor orientate spre prevenirea principalelor riscuri accentuate de manifestările schimbărilor climatice, îndeosebi inundații și eroziune costieră, în vederea evitării pagubelor economice și pierderii de vieți omenești, precum și a conformării cu cerințele directivelor din sector.

Obiectivul general constă în: reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, a bunurilor materiale și obiectivelor social – economice, reducerea riscului la inundații asociat schimbărilor climatice, reducerea efectelor datorită undelor de viitură pe Dunare, și a pagubelor cu efect asupra populației, a bunurilor materiale și obiectivelor  social – economice, protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață.

Obiectivele specifice constau în:

  • Reducerea efectelor datorită precipitațiilor și infiltrațiilor în intravilanul localităților prin reabilitarea stațiilor de pompare și a sistemelor de canale de desecare;
  • Apărarea împotriva inundațiilor a localităților Ilganii de Sus și Vulturu prin  realizarea de lucrări de închidere a liniei de apărare existente pentru protejarea incintelor localităților.

Lucrările constructive ale prezentului proiect au fost structurate în trei obiecte de investitie, respectiv:

Obiectul 1 - Reabilitarea și modernizarea stațiilor de evacuare a excesului de apă din intravilanul localităților Periprava, Sulina, Letea, Pardina, Crișan, Sfântu Gheorghe, Gorgova, Mila 23, din Delta Dunării, provenit din precipitații și infitrații, ce include:

  • reabilitarea a 9 stații de pompare existente din Delta Dunării ;

Obiectul  2 - Apărare impotriva inundatiilor a localitătii Vulturu, comuna Maliuc, județul Tulcea, ce include :

  • două stații de pompare
  •  închidere linie de apărare localitatea Vulturu cu o lungime de 9.465,00 m;

Obiectul  3 - Apărare impotriva inundațiilor a localității Ilganii de Sus, comuna Maliuc, județul Tulcea – ce include :

  • stație de pompare
  • închidere linie de apărare localitatea Ilganii de Sus cu o lungime de 3.790,00 m.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 56.828.237,79 de lei (85% Fondul de coeziune și 15% Bugetul de stat).

 

Data estimată de finalizare este: 30.12.2023.