Proiect OMMAP BVC ESZ Prahova

Data publicarii : 26 Mar 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

Nota de FundamentareOrdin MMAP_MMPS_MFP BVCANAR  Referat de  Aprobare I Anexa1

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  doamna Gabriela HODOROG – Director Economic, SC „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.,

adresă de e-mail: gabriela.hodorog@eszph.ro