Proiect de ordin al ministrului pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declarație privind produsele din plastic de unică folosință“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, însoţit de Referatul de aprobare, însuşite de către reprezentantul legal al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Data publicarii : 14 Jan 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) 
supune dezbaterii publice  proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declarație privind produsele din plastic de unică folosință“ 
şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, însoţit de Referatul de aprobare, însuşite de către reprezentantul legal al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Refrat I OM

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  doamna Irina Nicolau, adresă de e-mail: irina.nicolau@afm.ro.