Proiect de OM privind modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010

Data publicarii : 15 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind  modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010.

Proiect OM  | ReferatAnexaVersiune II proiect de OM I

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate.

Persoana de contact este dna. Ramona Zotta Cherăscu, consilier, Direcţia Generală Biodiversitate, telefon: 021/4089546, e-mail: Ramona.ZottaCherascu@mmediu.ro și biodiversitate@mmediu.ro