MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deșeurile industriale și municipale, utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie

Data publicarii : 04 Nov 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deșeurile industriale și municipale, utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Proiect Ordin | Anexa | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Gestionarea Deșeurilor.

Persoana de contact este: d-na Anda OPREA, consilier Direcția Gestionarea Deșeurilor, adresă de e-mail: anda.oprea@mmediu.ro .