MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir

Data publicarii : 08 Feb 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin  privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu (incluzând rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului) și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoane de contact este dna Ramona Zotta-Cherăscu, consilier, adresă de e-mail: ramona.zottacherascu@mmediu.ro.