MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop științific pentru capturarea și prelevarea unor exemplare de insecte saproxilice (Rosalia alpina, Osmoderma eremita, Morimus funereus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus) in vederea monitorizării populațiilor

Data publicarii : 29 Mar 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop științific pentru capturarea și prelevarea unor exemplare de insecte saproxilice (Rosalia alpina, Osmoderma eremita, Morimus funereus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus) in vederea monitorizării populațiilor.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.
Persoana de contact este dl. Nicolae Manta, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 021/4089543, e-mail: nicolae.manta@mmediu.ro .