MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Data publicarii : 06 Nov 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic.

Proiect Lege | Expunere de motive

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.
Persoana de contact este d-na Adriana Ivănuş, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 021 408 9546, e-mail: adriana.ivanus@mmediu.ro.