MM supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea apendicelor A-I ale anexei Directivei (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015

Data publicarii : 12 Aug 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea apendicelor A-I ale anexei Directivei (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, pe adresa de email victor.minchevici@mmediu.ro