ACORD

ACORDUL COMERCIAL ȘI DE COOPERARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ȘI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD, PE DE ALTĂ PARTE.

Vezi ACORD

Întrebări și răspunsuri: Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit

Linkul acestui material este https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_2532