EIR

Informații privind Rapoartele de evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

La data de 8 septembrie 2022, Comisia Europeană a publicat pe pagina sa de internet la adresa https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports, cea de a treia serie a rapoartelor de implementare a legislației de mediu în statele membre ale Uniunii Europene.

Totodată, pagina de internet prezintă și alte informații privind utilitatea și importanța acestui raport, inclusiv cu privire la suportul acordat de CE prin instrumentul TAIEX-EIR PEER to PEER:

https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review/peer-2-peer_en

EIR este un instrument de evaluarea sistematică a implementării politicilor de mediu, conceput pentru îmbunătățirea punererii în aplicare a acestora la nivelul Uniunii Europene.

Astfel de rapoarte se regăsesc în limba engleză și în limba oficială a fiecărui stat membru.

Pentru România, raportul EIR din anul 2022 se regăsește în limbile engleză și română la următoarea adresă:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=comnat%3ASWD_2022_0271_FIN