Garda Națională de Mediu va fi dotată, începând cu acest an, cu 46 de sisteme aeropurtate (drone) dotate cu senzori și echipamente specifice activității de inspecție și contro

Data publicarii : 10 Mar 2023
Comunicat de presă
 
martie 2023
 
 
Ref: Garda Națională de Mediu va fi dotată, începând cu acest an, cu 46 de sisteme aero-purtate (drone) dotate cu senzori și echipamente specifice activității de inspecție și control.
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a semnat, joi, 2 martie 2023, în calitate de Lider de Parteneriat, contractul de furnizare a sistemelor aeropurtate dotate cu senzori şi echipamente specifice activităţilor de inspecţie şi control din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare”, cod SMIS 2014+ 139943. 
 
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM - Axa 4) în vederea desfășurării de acțiuni destinate îmbunătățirii calității aerului, în special în mediul urban, respectiv promovării masurilor de reducere a poluării aerului.
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), derulează acest proiect în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), Garda Naţională de Mediu (GNM) şi Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli (INCAS Bucureşti). 
 
„Având în vedere importanța aerului pe care noi toți îl respirăm, una din prioritățile și preocupările MMAP, este să se asigure că structurile de control din subordinea sa au la îndemână instrumente moderne și eficiente pentru a interveni rapid în cazul în care există activități care aduc prejudicii mediului. Derulăm acest proiect finanțat prin POIM și astăzi am semnat contractul de achiziționarea celor 46 de sisteme aeropurtate dotate cu senzori şi echipamente specifice activității de inspecție și control. Acestea vor furniza informații în timp util de la diverse  evenimente cu impact asupra mediului și vor deveni un instrument esențial în activitatea zilnică a comisarilor de mediu”, a declarat ministrul Barna Tánczos.
 
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 57.032.004,04 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 48.206.969,94 lei. 
 
Principalele activităţi din cadrul proiectului sunt:
 achiziția sistemelor integrate mobile de monitorizarea calității aerului (21 autolaboratoare complet echipate conform standardelor aflate în vigoare, ce vor fi utilizate de Agențiile de Protecția Mediului din ţară);
 achiziţia sistemelor aeropurtate fără pilot (UAV) - drone, dotate cu senzori şi echipamente specifice activității de inspecție şi control, care vor fi operate de către Comisa-riatele Gărzii de Mediu de la nivel judeţean (46 drone);
 dezvoltarea unei platforme online pentru managementul sistemelor aeropurtate, astfel se va realiza o platformă unică, dedicată GNM, ce va îngloba atât date de la RNMCA, rețele independente de monitorizare a calității aerului, cât şi date stelitare.
 
Livrarea celor 46 de sisteme UAV se va face începând din luna iunie, în 4 loturi, urmând să se încheie până la sfârșitul acestui an.
 
O atenție deosebită a fost acordată județelor cu un risc accentuat de poluare a aerului prin arderile necontrolate de deșeuri. 
 
Implementarea acestui proiect vizează îmbunătățirea sistemului național de evaluare si monitorizare a calității aerului, care implică extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare a calității aerului din administrația instituțiilor aflate în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului cu scopul creșterii acurateței informațiilor specifice si a capacității de răspuns la episoadele de poluare în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu din zona urbană și promovarea măsurilor de reducere a poluării aerului.
 
 
Date de contact:
Marisanda Pîrîianu, Manager de  Proiect: marisanda.piriianu@mmediu.ro