Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând persoanelor fizice și juridice constituite în asociația proprietarilor de păduri VRANCEA 2021

Data publicarii : 15 Sep 2022

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținând persoanelor fizice și juridice constituite în asociația proprietarilor de păduri VRANCEA 2021”, procedură SEA derulată de APM Vrancea, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 101/12.09.2022.