Afaceri Europene

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit stat membru cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca număr de voturi (14) în cadrul Consiliului UE.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului care revin României în calitate de stat membru al UE, Direcţia Generală Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) reprezintă structura de interfaţă între minister şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin:

  • pregătirea, împreună cu direcţiile tehnice de specialitate din minister, a instrucţiunilor şi mandatelor/mandatelor generale de negociere în domeniul protecţiei mediului pentru reglementările, strategiile şi politicile europene (la nivelul UE sau în relaţia cu Statele Candidate, în curs de aderare şi non-membre UE), în curs de promovare/negociere indiferent de nivelul de reprezentare şi corelarea acestora cu poziţiile adoptate de alte state membre;
  • coordonarea schimbului de informaţii referitoare la reglementările, strategiile şi politicile europene, în domeniul protecţiei mediului, în curs de promovare între instituţiile naţionale implicate şi Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE;
  • coordonarea reprezentării României la reuniunile privind protecţia mediului organizate în cadrul Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene şi de către Preşedinţia UE;
  • urmărirea respectării calendarului de transpunere/aplicare a acquis-ului comunitar de mediu cât şi a calendarului de raportare către Comisia Europeană/Agenţia Europeană de Mediu;
  • coordonarea activităţii de raportare a actelor naţionale de transpunere a directivelor europene în cadrul procesului de notificare, dar şi a actelor normative emise în domeniul reglementat de directiva care face obiectul transpunerii către Ministerul Afacerilor Externe şi a actelor naţionale de aplicare a Regulamentelor europene către Comisia Europeană;
  • coordonarea elaborării: răspunsurilor la solicitările de informaţii ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene; punctelor de vedere ale MMAP în vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de informaţii primite prin sistemul EU Pilot (coordonator MAE); punctelor de vedere ale MMAP în vederea transmiterii răspunsurilor la notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene din faza pre-contencioasă a procedurii de infringement şi pentru transmiterea documentelor (memoriu în apărare, memoriu în duplică) în faza contencioasă (sesizarea Curţii de Justiţie a UE) a procedurii de infringement (coordonator MAE).

Vizualizati toate paginile din cadrul Afaceri Europene, ordonate dupa data publicarii:
07 Jul 2016

Prioritatile Presedentiei UE 2016

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este deţinută de fiecare stat membru, prin rotaţie, câte şase luni. Rotaţia Preşedinţiei este o datorie şi o contribuţie a fiecărui stat membru la buna funcţionare a instituţiilor UE. Responsabilităţile Preşedinţiei sunt: Conducerea reuniunilor Coreper şi Grupurilor de lucru ...

10 Feb 2016

Propunerile legislative la nivel UE

Acquis-ul UE privind protecţia mediului cuprinde directive, regulamente şi decizii, care constituie legislaţia orizontală şi sectorială în domeniu. Legislaţia orizontală cuprinde acele reglementari ce au în vedere transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activit...

17 Dec 2015

Priorităţile Preşedinţiei olandeze a UE

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este deţinută de fiecare stat membru, prin rotaţie, câte şase luni. Rotaţia Preşedinţiei este o datorie şi o contribuţie a fiecărui stat membru la buna funcţionare a instituţiilor UE. Responsabilităţile Preşedinţiei sunt: Conducerea reuniunilor Coreper şi Grupurilor de lucru ...

20 Jul 2015

Propuneri legislative la nivel UE

Acquis-ul UE privind protecţia mediului cuprinde directive, regulamente şi decizii, care constituie legislaţia orizontală şi sectorială în domeniu. Legislaţia orizontală cuprinde acele reglementari ce au în vedere transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activit...

05 Dec 2014

Instituţii Europene

Uniunea Europeană Uniunea Europeană, parteneriat economic şi politic unic, este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în anul 1951 între şase state europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda). După şase valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; 1981: ...

05 Dec 2014

Materiale Informale

[04.02.2019] Comunicarea Comisiei Europene 2018/C 340/02 - penalitati SM Comunicare 2012 penalitati SM [30.03.2017] Procedura de notificare Procedura legislativa ordinara Curtea de Justitie a UE Procedura de infringement

05 Dec 2014

Planuri de implementare

În perioada negocierilor la UE au fost elaborate Planuri de implementare pentru 12 directive şi un regulament în vederea fundamentării perioadelor de tranziţie solicitate. Planurile de implementare au fost elaborate în două etape: Etapa 1 Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (C...

05 Dec 2014

Tratat de Aderare – sectiunea Mediu

O condiţie esenţială pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pe durata negocierilor capitolului de mediu pentru aderarea la Uniunea Europeană o constituie realizarea unui tip nou de creştere economică – o creştere inovativă, regenerativă şi protectoare atât pentru mediu, cât şi pentru individ, însoţită de dezvolt...

05 Dec 2014

Tratat UE

Acest document conţine versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a protocoalelor şi a anexelor la acestea, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 la Lisabona. Aceasta conţine de asemen...