Vizualizati toate paginile din cadrul Biosecuritate, ordonate dupa data publicarii:
20 Nov 2019

Legislație

Ordin nr. 984/15.11.2019 privind constituirea Comisiei pentru Securitate Biologică și stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru membrii acesteia și pentru experții reprezentând colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate Biologică

16 Dec 2014

Biosecuritate

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (A.N.P.M.) A.N.P.M. – Direcţia Conservarea naturii, Biodiversităţii – Biroul OMG Autorizaţii, acorduri emise de A.N.P.M. Notificări primite Registre Registrele privind Notificările Registrele privind locaţiile pentru introducerea deliberată in mediu, pentru cultivare comer...