Tratate Bilaterale

Data publicarii : 05 Dec 2014

Tratate la nivel interguvernamental şi interministerial în vigoare în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor

·  Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul mediului înconjurător

·  Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător

·  Acord de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului

·  Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului

·  Acord între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Mediului din Danemarca privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului

·  Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului

·  Acord de cooperare în domeniul protecţiei mediului între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din China

·  Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Teritoriului din Italia, privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile

·  Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Republica Kenya privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului

·  Acord de cooperare în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel

·  Protocolul în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi resurselor de apă dintre Ministerul Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Protecţiei Naturii şi Ministerul Minelor, Energiei şi Hidraulicii din Republica Senegal

·  Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi in lacul de acumulare Stânca-Costeşti

·  Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

·  Acord între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile protejate ale Deltei Dunării şi Prutul de Jos

·  Convenţia între Guvernul României, Guvernul Republicii Cehia, Guvernul R.R.S. Iugoslavia, Guvernul URSS şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia apelor râului Tisa şi a afluenţilor ei împotriva poluării

·  Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră

·  Acord între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor

·  Acord între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Gospodăririi Apelor din Republica Populară Chineză, privind colaborarea în domeniul gospodăririi apelor

·  Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Gospodăririi şi dezvoltării Resurselor de Apă din Kenia privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor

·  Acord între R.P. România (azi România) şi R.P.F. Iugoslavia (azi Uniunea Statală Serbia şi Muntenegru) privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontiera sau întretăiate de frontiera de stat

·  Acord de cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de Mediu între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat de Agenţia Naţională pentru Ştiinţă şi Tehnologie

·  Acord de cooperare între România şi Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe durata medie

·  Acord între România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici, privind statutul de stat cooperant

·  Memorandum de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Serviciul Naţional Meteorologic – Administraţia Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniiile meteorologiei şi hidrologiei

·  Memorandum de Întelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Serviciul Naţional Meteorologic – Administraţia Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică şi domeniile meteorologiei şi hidrologiei

·  Acord privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi Acordul dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului

·  Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Elveţiei în domeniul schimbărilor climatice

·  Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Olandei (I), în domeniul schimbărilor climatice

·  Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei în domeniul schimbărilor climatice

·  Memorandum de Înţelegere între Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Austria pe domeniul schimbărilor climatice

·  Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei în domeniul schimbărilor climatice

·  Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul schimbărilor climatice

·  Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei în domeniul schimbărilor climatice

·  Memorandum de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului, Teritoriului şi Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice

·  Acord de ţară (Host Country Agreement) cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca Mondială), ca împuternicit al Fondului Prototip al Carbonului

·  Memorandumul de Intelegere intre Ministerul Mediului si Padurilor al Romaniei si Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea in domeniul protectiei mediului