Proiectul „Lucrări de construire instalaţie de detritiere apă grea – CNE Cernavodă”

Data publicarii : 15 Dec 2014

În luna octombrie 2012 SNN S.A. a depus la MMSC notificarea privind intenţia de realizare a proiectului „Lucrări de construire instalaţie de detritiere apă grea – CNE Cernavodă” amplasat în str. Medgidiei nr.2, judeţul Constanţa însoţită de certificatul de urbanism emis şi de solicitarea de emitere a acordului de mediu.

Proiectul reprezintă o extindere a activităţilor desfăşurate pe amplasamentul CNE Cernavodă şi este destinat construirii şi exploatării unei instalaţii de detritiere apă grea care va deservi unităţile nuclear-electrice în funcţiune U1 şi U2.

Pentru realizarea instalaţiei de detritiere sunt luate în considerare următoarele aspecte:

-          ICSI Râmnicu Vâlcea deţine Instalaţia „Pilot Experimental pentru Separarea Deuteriului şi Tritiului”, proiect dezvoltat şi perfecţionat de cercetătorii români încă din anul 1996. Instalaţia se află sub controlul şi în supravegherea CNCAN pe toată durata de viaţă. Cerinţele de securitate ale instalaţiei de detritiere sunt dezvoltate în cadrul procesului de autorizare din domeniul nuclear şi includ toate cerinţele, normele naţionale/internaţionale etc. aprobate de CNCAN;

-         AECL deţine o instalaţie la Chalk River prin care demonstrează tehnologia de detritiere a apei grele la nivel de pilot experimental;

-         Instalaţii de detritiere a apei grele se află în prezent în operare la Darlington-Canada (DTRF) şi Wolsong-Coreea (WTRF);

-         Kinectrics Canada deţine expertiză pentru realizarea instalaţiei de la CNE Cernavodă pe fazele de autorizare, proiectare, construcţie şi punere în funcţiune a instalaţiilor similare DTRF şi WTRF pe care le-a realizat;

-         CITON Bucureşti deţine expertiză în calitate de proiectant general al instalaţiei de la ICSI şi în calitate de proiectant de sisteme pentru CNE Cernavodă U1/U2.

Proiectul este cu impact semnificativ asupra mediului şi se încadrează în prevederile anexei 2 din HG nr.445/2009, punctul 13 a). Procedura de reglementare pentru acest proiect se derulează în conformitate cu prevederile OM nr. 135/76/84/1284/2010.

În urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială a notificării privind intenţia de realizare a proiectului, MMSC a luat decizia demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a evaluării adecvate.

Decizia etapei de evaluare iniţială

 Memoriul de prezentare a proiectului :

Memoriu de prezentare CTRF 2013

 Anexa 1

 Anexa 2

Memoriu de prezentare_Technical Memorandum CTRF_2013_eng.pdf

 

Informaţii referitoare la procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră : în baza prevederilor în art.2 pct.5 din Convenţia Espoo, MMSC urmează să notifice următoarele state: Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Republica Serbia şi Austria.