Convenţii de Mediu

Data publicarii : 05 Dec 2014

A. Convenţii privind aspectele orizontale

 • Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier (ESPOO)
 • Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie pe probleme de mediu (AARHUS)
 • Protocolul privind Registrul Poluantilor Emisi si Transferati

Descarca Protocolul PRTR RO ;

 Descarca Protocolul PRTR EN ;

Descarca Legea nr. 112 din 14/04/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluantilor emisi si transferati, adoptat la Kiev la 21 mai 2003

 • Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale

B. Convenţii în domeniul protecţiei biodiversităţii

 • Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural
 • Convenţia privind diversitatea biologică
 • Convenţia privind protecţia zonelor umede de importanţă internatională (RAMSAR)
 • Convenţia privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră sălbatică (CITES)
 • Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa
 • Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice
 • Convenţia Europeană privind peisajele
 • Acordul privind conservarea liliecilor în Europa
 • Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice
 • Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului
 • Acordul privind protecţia mediului la tratatul asupra Antarcticii
 • Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor (Convenţia Carpatica)

C. Convenţii în domeniul schimbărilor climatice şi protecţiei stratului de ozon

 • Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice
 • Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon

D. Convenţii în domeniul gospodăririi apelor şi combaterii deşertificării

 • Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării
 • Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale
 • Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea
 • Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările care se confruntă cu seceta gravă şi/sau cu deşertificarea, în special în Africa
 • Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi
 • Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978

E. Convenţii în domeniul gestionării deşeurilor

 • Convenţia de la Basel privind controlul transportului transfrontier al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora

F. Convenţii în domeniul calităţii aerului

 • Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi

G. Convenţii în domeniul gestionării substanţelor chimice

 • Convenţia de la Rotterdam cu privire la aplicarea procedurii acordului prealabil consimţit (PIC) aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional
 • Convenţia privind poluanţii organici persistenţi (POPs