Consultări organizate de Comisia Europeană pentru proiectul de Act Delegat privind Taxonomia, care stabilește criteriile tehnice de examinare pentru obiectivele de mediu reprezentate de utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către economia circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, asupra propunerilor de amendamente la Actul Delegat care acoperă obiectivele de mediu privind atenuarea și adaptarea la schi

Data publicarii : 12 Apr 2023

În conformitate cu Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (RT), a fost adoptat la data de 9 decembrie 2021, Actul Delegat care conține criteriile tehnice de examinare pentru primele două obiective de mediu, respectiv atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, fiind urmat de Actul Delegat Complementar care a inclus energia nucleară și gazul natural.
Pentru cel de al doilea Act Delegat, Comisia Europeană a deschis o rundă de consultări și solicită comentarii din partea părților interesate pe baza noilor propuneri privind criteriile tehnice de examinare incluse în Taxonomia UE pentru activitățile care aduc o contribuție substanțială unuia sau mai multor obiective de mediu. Obiectivele vizate sunt: utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către economia circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. Comisia solicită de asemenea, comentarii asupra propunerilor de amendamente la Actul Delegat care acoperă obiectivele de mediu privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și asupra Actului Delegat privind obligațiile de divulgarea taxonomiei. 

Documentele supuse consultării sunt următoarele:
- proiectul Actului Delegat al taxonomiei de mediu, care include șapte anexe privind:
i) apă,
ii) economie circulară,
iii) poluare,
iv) biodiversitate,
v) – vii) modificări ale Actului Delegat privind divulgarea taxonomiei;
- proiectul de amendamente la Actul Delegat al taxonomiei climatice, inclusiv două anexe privind:
i) atenuarea schimbărilor climatice și
ii) adaptarea la schimbările climatice.

Documentele amintite se găsesc pe site-ul Comisiei Europene la următorul link ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13237-Sustainable-investment-EU-environmental-taxonomy_en,  iar perioada de consultare este deschisă până în data de 3 mai 2023. Menționăm de asemenea că la link ul de mai sus s-a publicat și un șablon pentru feedback cu privire la activitățile/criteriile tehnice de screening ale Actelor Delegate, pe care vă invităm să-l utilizați atunci când răspundeți.