ACORDURI MULTILATERALE INTERNATIONALE DE MEDIU, in vigoare in Romania

Data publicarii : 28 Nov 2014

1 Legea nr. 22 din 22.02.2001 Conventia ESPOO – evaluarea impact asupra mediului

2 Legea nr. 86 din 10.05.2000 Conventia Aarhus – accesul la informatie

3 Legea nr. 112 din 14.04.2009 Protocolul la Conventia Aarhus

4 Legea nr. 92 din 18.03.2003 Conventia Helsinki – efectele transfrontiere ale accidentelor industriale

5 Decretul nr.187 din 30.03.1990 Conventia privind protectia patrimoniului mondial, cultural si natural

6 Legea nr. 89 din 10.05.2000 Acordul de la Haga – conservarea pasarilor de apa migratoare african-eurasiatice

7 Legea nr. 58 din 13.07.1994 Conventia privind diversitatea biologica

8 Legea nr. 59 din 11.03.2003 Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologica

9 Legea nr. 13 din 11.03.1993 Conventia Berna – conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa

10 Legea nr. 13 din 08.01.1998 Conventia Bonn – conservarea speciilor migratoare de animale salbatice

11 Legea nr. 5 din 25.01.1991 Conventia Ramsar – zoner umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice

12 Legea nr. 69 din 15.07.1994 Conventia Washington – comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie

13 Legea nr. 90 din 10.05.2000 Acordul privind conservarea liliecilor in Europa

14 Legea nr. 91 din 10.05.2000 Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului

15 Legea nr. 389 din 19.10.2006 Conventia protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor

16 Legea nr. 137 din 01.07.2010 Protocol la Conventia Carpatica

17 Legea nr. 76 din 05.04.2013 Protocol la Conventia Carpatica

18 Legea nr. 314 din 13.11.2007 Conventia internationala privind reglementarea vanarii balenelor

19 Legea nr. 24 din 06.05.1994 Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice

20 Legea nr. 3 din 02.02.2001 Protocolul de la Kyoto la Conventia cadru schimbari climatice

21 Legea nr. 84 din 03.12.1993 Conventia Montreal – protectia stratului de ozon si Amendamentul la conventie

22 Legea nr. 8 din 25.01.1991 Conventia asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi

23 Legea nr. 652 din 07.12.2002 Protocoalele la Conventia asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi

24 Legea nr. 6 din 25.01.1991 Conventia Basel – controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora

25 Legea nr. 265 din 15.05.2002 Amendamente la Conventia Basel

26 Legea nr. 261 din 16.06.2004 Conventia Stockholm – poluantii organici persistenti

27 Legea nr. 91 din 18.03.2003 Conventia Rotterdam – consimtamant prealabil produsi chimici periculosi si pesticide

28 Legea nr. 111 din 05.06.1998 Conventia privind combaterea desertificarii

29 Legea nr. 14 din 24.02.1995 Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea

30 Legea nr. 30 din 26.04.1995 Conventia Helsinki – protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiere si a lacurilor internationale

31 Legea nr 228 din 30.11.2000 Protocol la Conventia Helsinki

32 Legea nr. 98 din 16.09.1992 Conventia Bucuresti – protectia Marii Negre impotriva poluarii

33 Legea nr. 6 din 08.03.1993 Conventia internationala pentru prevenirea poluarii de catre nave

34 Legea nr. 84 din 03.12.1993 Conventia Montreal – protectia stratului de ozon si Amendamentul la conventie

35 Legea nr. 451 din 08.07.2002 Conventia Europeana privind peisajele

36 Legea nr. 553 din 14.10.2002 Protocolul privind protectia mediului asupra Antarcticii

37 Legea nr.160 din 03.10.2000 Conventia internationala privind pregatirea, raspunsul si cooperarea in caz de poluare cu hidrocarburi