MM supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

Data publicarii : 16 Jan 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia.

Proiect de OM | Referat Proiect de OM | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului - Administratia Fondului pentru Mediu.

Persoana de contact este: doamnul dl. Chirițoiu Cătălin, e-mail catalin.chiritoiu@afm.ro .