Vizualizati toate paginile din cadrul Proiecte de acte normative, ordonate dupa data publicarii:
26 Mar 2021

Proiect HG inscriere plaje si diguri ABA Dobrogea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicata, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al st...