MM supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate"

Data publicarii : 13 Apr 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate".

Proiect de OM | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului – Administrația Fondului pentru Mediu.

Persoana de contact este:  dl. Octavian Goga, adresă de e-mail: octavian.goga@afm.ro .