În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor supune spre consultare proiectul de Ordin al ministrului privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România și Referatul de aprobare care însoțește prezentul proiect.

Data publicarii : 26 Jan 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor supune spre consultare proiectul de Ordin al ministrului privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România și Referatul de aprobare care însoțește prezentul proiect.

Referat     Proiect OM     Limite situri noi/extinse/modificari

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoane de contact: dl. John Smaranda, consilier, adresă de e-mail: john.smaranda@mmediu.ro.