Gestionarea Deșeurilor

SĂ COLECTĂM DEȘEURILE SELECTIV!  Vezi filmul pe canalul de Facebook


Vizualizati toate paginile din cadrul Gestionarea Deșeurilor, ordonate dupa data publicarii:
28 Nov 2014

Strategii, planuri, studii

[11.09.2019] Strategii, planuri, studii UE Studiu privind nevoile de investiții în sectorul deșeurilor și finanțarea gestionării deșeurilor municipale în statele membre https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-103952543 Adop...