Proiect de ordin privind modificarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiția I.1.A. „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”

Data publicarii : 29 Jan 2024

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de ordin privind modificarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiția I.1.A. „Sprijin pentru  investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, investiția 1: Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, schemă de ajutor de stat, componenta 2: Păduri și protecția biodiversității, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.3027/2022.

Proiect Ordin

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Planul Național de Redresare și Reziliență.

Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin: dl. Tiberius - Emanuel ȘERBAN, șef serviciu, adresă de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon contact: 0732/168 015.