Proiect de Ordin aprobare Schemă de ajutor de minimis plată reîmpăduriri retroactive - PNRR

Data publicarii : 22 Feb 2024

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, transmitem, anexăm, proiectul de Ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Schemei de Ajutor de Minimis „Sprijin pentru acordarea finanțării nerambursabile din Planul național de redresare și reziliență persoanelor fizice și juridice, pentru lucrările de reîmpădurire inițiate după data de 1 februarie 2020, în scopul refacerii potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile, care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”, în vederea republicării acesteia pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, secțiunea Transparență.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Persoane de contact:

- Silvia Bratu, consilier superior - DGPSS, adresa de e-mail: silvia.bratu@mmediu.ro;

- Radu Sbîrnea, consilier superior - GFN, adresa de e-mail: radu.sbirnea@gfn.gov.ro.