Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.

Data publicarii : 02 Feb 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.

Proiect HG | Notă de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este dl. Dan Achim, director General Adjunct - DGPSS,  adresa mail: dan.achim@mmediu.ro


[06.03.2023]

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează dezbaterea publică a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă, în  data de 14.03.2023, între orele 14.00 – 16.00, în sistem videoconferință, în conformitate cu prevederile legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Dezbaterea va avea loc în sistem videoconferință, prin intermediul platformei Webex. Toți cei care doresc să participe activ la dezbaterea publică (exprimare puncte de vedere,întrebări etc.) se pot înscrie, ca participanți, la adresa de email ioana.lupu@mmediu.ro.

Termenul limită pentru înscriere este 13.03.2023, ora 12:00.

Minută dezbatere 14 03 2022