Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, județul Suceava

Data publicarii : 28 Jun 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și  trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, județul Suceava.

HG | Notă de fundamentare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, persoana de contact – doamnei ing. Arăboaei Andreea, consilier în cadrul Direcţiei Generale Păduri și Strategii în Silvicultură, e-mail: andreea.araboaei@mmediu, fax: 0213169765, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ pe pagina web a instituției menționate.