Proiect de HG privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestuia și a terenului aferent din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Livezile, județul Alba

Data publicarii : 16 May 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de HG   privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestuia și a terenului aferent din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Livezile, județul Alba.

HG | NF

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, persoana de contact – doamnei ing. Arăboaei Andreea, consilier în cadrul Direcţiei Păduri și Strategii în Silvicultură, e-mail: andreea.araboaei@mmediu, fax: 0213169765, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ pe pagina web a instituției menționate.