Ordin de modificare a Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2022

Data publicarii : 26 Jun 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2022.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 5 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția Planul Național de Redresare și Reziliență.

Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin este: dl. Tiberius Emanuel Șerban, șef serviciu, adresă de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon contact: 0723 168 015.