MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

Data publicarii : 15 Dec 2020

RO: MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare

Anexa_1_formularul_cererii_de_finantare_(AF)_deșeuri

Anexa_2_Bugetul proiectului (format Excel)_deșuri

Anexa_3_Declaratii_si_angajamente_Declaratia de eligibilitate Promotor_deșeuri

Anexa_4_ Documente de identificare a Solicitantului_Partenerilor_deșeuri

Anexa_5_Scrisoare de intentie privind parteneriatul_deșeuri

Anexa_6_acord_de_parteneriat_RO_deșeuri

Anexa_7_ lista_verificare_solicitant_transmitere_doc_deșeuri

Anexa_8_Grile de verificare_deșeuri

Anexa_9_contract_finantare_deșeuri

Ghid_RO MEDIU_deșeuri

Părțile interesate pot transmite comentarii până la data de 15.01.2021, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro

__________________________________________________________________

EN: The Ministry of Environment, Waters and Forests (MoEWF), as Program Operator for the EEA Grants 2014-2021, launches in public consultation the “Guidelines for applicants - CALL FOR PROPOSALS for Risk management measures to reduce contaminated temporary municipal landfills”

Annex_1_Application_for_for_financing_(AF)_landfill_EN

Annex_2_Project budget_(Excel template)_landfill_EN

Annex_3_statements_and_commitments_landfill_EN

Annex_4_ Documents_identifying_Applicant_Project_Partners_landfill_EN

Annex_5_Partnership_letter_of_intent_landfill_EN

Annex_6_Partnership_Agreement_landfill_EN

Annex_7_List_of_documents_verification_for_the_Applicant_landfill_EN

Annex_8_Grid_for_adm_elig_technico_fin_assesing_landfill_EN

Annex_9_financing_project_contract_landfill_EN

GUIDELINE_RO_ENV_landfill_EN

The stakeholders may submit comments by email, to the Ministry of Environment, Waters and Forests -  Directorate for Accessing External Funds, e-mail address: see2014-2021@mmediu.ro, until January 15th, 2021.